Země V4 – Health Care Innovations – Izrael

Vytvoření platformy pro inovace ve zdravotnictví v zemích V4 a Izraeli

Spolupráce přináší rozvoj a úspěch

Projekt je spolufinancován vládou České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je podporovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Konference Healthcare Innovations in V4 and Israel

Registrace: ZDE
Program: ZDE

Mezinárodní hybridní konference Healthcare Innovations in Visegrad Countries and Israel se bude konat ve středu 21. září v BEA Olomouc. Cílem konference je diskutovat o socio-ekonomických výzvách v evropském zdravotnictví a Izraeli a prezentovat výsledky mezinárodního projektu zaměřeného na inovace v oblasti eHealth a řízení zdravotnictví ve visegrádských zemích. Konference se zúčastní odborníci z univerzit, nemocnic a státní správy a jejím cílem je vytvořit platformu pro inovace ve zdravotnictví v zemích V4 a Izraeli.

Mezi významnými řečníky vystoupí prof. Niek Klazinga (OECD), který bude mít prezentaci na téma “Výzvy v evropském zdravotnictví; role řízení výkonnosti systému zdravotní péče“. Bývalý státní tajemník izraelského ministerstva zdravotnictví Moshe Bar Siman Tov bude hovořit o izraelské cestě k nákladově efektivnímu zdravotnímu systému. Prof. Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, se bude ve svém příspěvku zabývat „Udržitelnými vizemi a strategiemi Fakultní nemocnice“. Náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar poodhalí plán českého předsednictví Evropské unie a eHealth. Zástupci řešitelských týmů z Ekonomické univerzity v Katovicích, Budapest Business School, Ekonomické univerzity v Bratislavě a Moravské vysoké školy Olomouc (Grzegorz Głód, Judit Sági, Denisa Gajdová, Jindra Peterková) představí svůj visegrádský projekt. Mezi odborníky z Izraele vystoupí paní Edna Bar-Ratson z Maccabi HMO, Oren Pearlsman zástupce izraelského ministerstva zdravotnictví a zástupce Reichman University.

 Konferenci pořádá Moravská vysoká škola Olomouc, BEA Olomouc, Česko-izraelská smíšená obchodní komora za podpory Mezinárodního visegrádského fondu, Velvyslanectví Státu Izrael v ČR, Tesco SW. Konference je součástí každoročních Česko-izraelských inovačních dní v Olomouci.

Program

8.30-9.00

Registration

9.00-9.15

Opening Speeches

 • RNDr. Josef Tesařík (CZ), Director MVSO
 • JUDr. Pavel Smutný (CZ), President ČISOK
 • Mgr. Helena Langšádlová (CZ), Minister of Science, Research and Innovation (TBC)
 • H.E. Anna Azari, Ambassador of Israel to the Czech Republic

9.15-10.45

Healthcare Challenges in the Public and Private Sector

 • prof. Niek Klazinga (NL) – OECD/University of Amsterdam
  • Challenges of European Healthcare; the Role of Healthcare System Performance Management
 • Moshe Bar Siman Tov (ISR), the former Director General, MOH
  • Israeli Road to the Cost-Effective Health System
 • Hugo van Haastert (NL), DG Santé, European Commission
  • eHealth Network
 • prof. Roman Havlík, PhD (CZ), CEO, Olomouc University Hospital
  • Sustainable Visions and Strategies of University Hospital
 • Ivo Hlaváč, PhD (CZ), Czech Chamber of Commerce
  • Public Health and Economic Growth

10.45-11.00

Coffee Break

11.00-12.15

Healthcare Innovations in V4 + Israel – Part 1 (V4)

 • dr. hab. Grzegorz Głód, dr. hab. Izabella Steinerowska-Streb, dr. hab. Wojciech Głód (PL) – (University of Economics in Katowice)
  • Perspectives for the Development of e-health in Poland
 • dr. Sági Judit, PhD (HU) – (Budapest Business School)
  • Is the sustainable and value-based healthcare system an unrealistic dream in Hungary?
 • Ing. Denisa Gajdová, PhD (SK) – (University of Economics in Bratislava)
  • The basic characteristics of the mechanisms supporting innovation and creation of start-ups in the Slovak healthcare system
 • Ing. Tomáš Jelínek, PhD (CZ) – (Moravian Business College Olomouc)
  • Current Challenges in Introducing Healthcare Innovations in the Czech Republic

12.15-13.15

Lunch Break

13.15-14.15

Healthcare Innovations in V4 + Israel – Part 2 (Israel)

 • Edna Bar Ratson MBA, MSc (ISR) – (Maccabi HMO)
  • When Can Digital Health Bring Better Care to Patients
 • Oren Pearlsman MHA, MSc (ISR) – (Ministry of Health)
  • Introduction of Digital Innovations into the Israeli Healthcare System
 • Mati Gill (ISR) – (CEO, Aion Labs)
  • The Israeli Health Startups Ecosystem

14.15-14.30

Coffee Break

14.30-15.30

Healthcare Sustainability Projects

Discussion

15.30-17.00

Coffee Break + Networking

Řečníci

JUDr. Radek Policar

Náměstek pro legislativu a právo Ministerstvo zdravotnictví ČR

prof. dr. Niek Klazinga

Vedoucí programu OECD pro ukazatele kvality zdravotní péče, OECD/University of Amsterdam

Moshe Bar Siman Tov

Bývalý generální ředitel Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael

Hugo van Haastert

Referent pro oblast politiky, DG Sante, Evropská komise

Edna Bar Ratson, MBA, MSc

Ředitelka pro zvyšování kvality, Maccabi Healthcare Services (Izrael)

Oren Pearlsman, MHA, MSc

Vedoucí oddělení pracovních plánů a stratégií ministerstva, Ministerstvo zdravotnictví (Izrael)

prof. Varda Liberman

Rektorka a vedoucí MBA programu Inovace ve zdravotnictví, Reichman University (Izrael)

dr. habil. Judit Sági, PhD

Proděkanka pro vědu a výzkum, Budapest Business School

dr. hab. Grzegorz Głód

Associate Professor, University of Economics in Katowice

dr. hab. Wojciech Głód

Associate Professor, University of Economics in Katowice

dr. hab. Isabella Steinerowska Streb

Associate Professor, University of Economics in Katowice

Ing. Denisa Gajdová, PhD

Odborná asistentka, Ekonomická univerzita v Bratislavě

prof. MUDr. Roman Havlík, PhD

Ředitel, Fakultní nemocnice Olomouc

doc. Ing. Jindra Peterková, PhD

Manažerka ústavu ekonomiky a managementu, Moravská vysoká škola Olomouc

doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Associate Professor, Univerzita Karlova

Krátký popis projektu:

 • Tlak na poskytování kvalitní zdravotní péče s omezenými zdroji, stárnutí populace, vyšší očekávání pacientů a nedostatek kvalifikovaného personálu vyžadují inovace ve zdravotnictví. Inovace ve zdravotnictví jsou v pandemii COVID-19 naléhavé. Cílem projektu je vytvoření platformy pro identifikaci současného stavu a problémů ve zdravotnictví, využití vybraných moderních technologií včetně mechanismů pro zakládání start-upů ve zdravotnictví zemí V4. Pro řešení projektu je zásadní využití osvědčených postupů z Izraele. Bude navržen prostor pro společné projekty.

Implementace: 20/05/2022–20/10/2022

Partneři projektu V4:

Výstupy:

 • Série 5 online workshopů
 • Konference: Inovace ve zdravotnictví
 • Odborná zpráva o inovacích ve zdravotnictví z České republiky
 • Odborná zpráva o inovacích ve zdravotnictví z Maďarska
 • Odborná zpráva o inovacích ve zdravotnictví ze Slovenska
 • Odborná zpráva o inovacích ve zdravotnictví z Polska
 • Elektronická brožura

Příjemce grantu: Moravská vysoká škola Olomouc

https://www.visegradfund.orgImplementace: 20/05/2022–20/10/2022

Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika mají historicky řadu společných témat

 • Spolupracují nejen v rámci EU, ale i napřímo mezi sebou.
 • Jedním z témat je zdravotnictví, které v současné době přináší řadu výzev, například dlouhodobě udržitelné financování.
 • Spolupráce s izraelskými partnery na inovaci zdravotnictví může být velmi úspěšná.

BEA koncept podporuje spolupráci v oblastech

 • Business – především s využitím informačně-komunikačních technologií
 • Education – transfer know-how, projekty vědy a výzkumu
 • Akcelerace – inovační procesy a startupy

Izrael – země inovačních ekosystémů a startupů

 • Izrael je dlouhodobě otevřen mezinárodnímu partnerství a spolupráci se zeměmi V4.
 • Inovace především ve zdravotnictví mohou být nejen inspirativní, ale i přinést výrazný pokrok.
 • V ČR proběhly (2019, 2020) úspěšné konference Česko-izraelský inovační den / Česko-izraelské inovační fórum Smart Healthcare, zaměřené na inovace ve zdravotní péči, jejím managementu
  a výzkumu.

Centrum Česko-izraelských inovací a partnerství (CCIIP)

 • Založeno na Moravské vysoké škole Olomouc dne 20. května 2021.
 • Centrum vytváří platformu pro spolupráci českých a izraelských subjektů při transferu know-how a rozvoji inovací pro oblast moderní zdravotní péče. Je součástí olomouckého inovačního ekosystému.
 • Významná spolupráce s ambasádou Izraele v Praze, partneři ze státní správy a zdravotnictví.

Partnerství V4 a Izraele – potenciál modernizace zdravotnictví

 • Analýzy a porovnávání zdravotních systémů.
 • Izraelský inovační ekosystém.
 • Inovativní řešení zejména v oblastech ekonomiky, financování
  a managementu.
 • Transfer know-how, projekty věda, výzkum a inovace.
 • Využití business příležitostí. 

Konkrétní témata spolupráce se budou postupně rozvíjet.

Kontakt

 • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
 • tř. Kosmonautů 1288/1
 • 779 00 Olomouc

MVŠO je plně digitalizovaná, přednostní kontakty online.

Doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D.